Song of Surrender

Friday, 25 May 2018

Kalamandalam Ramankutty Nair

                                                              Birthdays & Anniversaries

25.5.1925 - 11.3.2013
                                       To read full story, visit sruti.com and buy Sruti 206

Tuesday, 22 May 2018

CV Chandrasekhar

                                                                Birthdays & Anniversaries
22.5.1935
                                        To read full story, visit sruti.com and buy Sruti 337,349

Monday, 21 May 2018

Kalamandalam Gopi

                                                               Birthdays & Anniversaries
21.5.1937
                                         To read full story, visit sruti.com and buy Sruti 93-94.272

Anita Ratnam

                                                             Birthdays & Anniversaries
21.5.1954
                                           To read full story, visit sruti.com and buy Sruti 154,187,286,395